Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради
(0612)862585 oberig9@ukr.net

Лікувальна фізкультура

Вчителі фізичної культури:

У закладі проводяться реабілітаційні заходи по оздоровленню дітей із захворюваннями опорно-рухового апарату. Для цього у школі є кваліфіковані педагоги та створені належні матеріальні умови, обладнані спортивний зал, кабінети з лікувальної фізкультури та ритміки. Територія школи упорядкована спортивно-ігровим майданчиком, стадіоном і зонами активного відпочинку. Під час навчальних занять у першу та другу половини дня проводяться рухливі перерви, фізпаузи та фізхвилинки з урахуванням стану здоров’я дітей та за рекомендаціями шкільного лікаря.

Основною метою занять з лікувальної фізкультури є  гармонізація психофізичного розвитку учнів і корекція порушень у фізичному розвитку дітей.

Основними завданнями є:

  • корекція психоемоційного стану та психофізичного напруження;
  • розвиток правильного локомоторного стереотипу та корекція основних видів локомоцій (ходьби, бігу);
  • профілактика та корекція порушень опорно-рухового апарату;
  • формування правильної постави та її корекції;
  • розвиток координаційних здібностей.

Навчально-реабілітаційна робота з дітьми, які мають вади опорно-рухового апарату, забезпечується наступними чинниками:

  • врахуванням у комплексі сома­тичних, психофізичних показників кожного учня;
  • різними формами викладу навчаль­ної інформації з урахуванням рівня розвитку вражених сфер і функцій;
  • захистом учнів від фізичного та розумового перевантаження;
  • вибором темпу та способу засвоєння знань;
  • включенням інтегрованих моментів у навчальний процес.