Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради
(0612)862585 oberig9@ukr.net

Медіатека

 

Медіатека у закладі здійснює бібліотечно-інформаційне та культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією, центр пропаганди книги, центр, в якому здобувачі освіти навчаються орієнтуватися у світі інформації, користуватися джерелами інформації, знати, де і як можна підібрати літературу з певної теми.

У медіатеці закладу загальний об’єм фонду становить 8706 екземплярів, із них художньої літератури – 4240 примірників, об’єм фонду підручників – 4466 екземплярів.

Кожного року фонд поповнюється підручниками за новими навчальними програмами, примірниками художньої літератури. У закладі щороку здійснюється передплата періодичних видань для працівників закладу та учнів.

Для зручності користування фондом у медіатеці створені: тематичні папки, картотека періодичних видань, є вільний доступ до художньої та  науково-популярної літератури.

Протягом 2018/2019 навчального року залучено до читання 197 дітей, що складає 90,4% від загальної кількості здобувачів освіти закладу. Найкращими читачами були школярі 2-Б, 4-А, 4-В, 5-Б, 6-Б, 7-А, 9-А класів. Видача книг за навчальний рік склала 2458 екземплярів, середня відвідуваність – 17 чоловік.