Комунальний заклад «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» Запорізької обласної ради
(0612)862585 oberig9@ukr.net

Правила прийому

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 №831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування,переведення до іншого закладу освіти» до 1 класу закладу зараховуються діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту. За закладом не закріплена територія обслуговування, приймаються на навчання діти Запорізької області.

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.

До заяви додаються:

1) Копія свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу;

2) «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», заповнена за формою первинної облікової документації     № 086-1/о;

3) «Карта профілактичних щеплень», заповнена за формою первинної облікової документації    № 063/о;

4) «Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини», здійснений інклюзивно-ресурсним центром;

5) Висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);

6) Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);

7) Документ про освіту за відповідний клас (крім учнів першого і другого класів);

8) Висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);

9) Рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);

10) Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування дитини.